ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ ХҮСЭЛТ

САНАЛ ӨГӨХ

ТООН СТАТИСТИК

13382

Татвар төлөгч

701

НӨАТ суутган төлөгч

1370000

Орон нутгийн орлого

21985230

Улсын төсвийн орлого

ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ