Дүрэм, журам

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээ

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 10 дугаар тогтоолоор орон нутагт мөрдөгдөх үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг тогтоосон.ҮЛ ХӨДЛӨХ ИТХ ТОГТООЛ...

Албан тушаалын тодорхойлолтууд

39.Налайх, Багануур-Говьсүмэр-ТТХТ-хураагч (1) сумын улсын байццаагч 43-14 хавсралт дүүрэг, аймаг ТТХТ дарга

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг...

1587441535939_d685fd1e037659f80afb243e012041e21587441554722_7732ce328ce77d93b5e8c5700dd472d2 (2)1587441554722_7732ce328ce77d93b5e8c5700dd472d2 (2)

Татварын албаны хүний нөөц, бүрдүүлэлтийн журам

ТЕГД-ын 2022 оны А-105 Хүий нөөц бүрдүүлэлтийн журам

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН

Тоон гарын үсэг, түүнийг хэрхэн авах вэ?

“Тоон гарын үсэг” нь цахим баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, өөрчлөхөөс хамгаалах зорилгоор криптограф хувиргалтад оруулж үүсгэсэн цахим гарын үсгийн төрөл юм. Та шинээр тоон гарын...

Татвар төлөгчийн бүртгэлээс хэрхэн хасуулах вэ?

Татвар төлөгчийг дараахь тохилдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд: Хуулийн этгээд татан буугдсан Хуулийн этгээд дампуурсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД