Дүрэм, журам

НЭЭЛТТЭЙ ГОВЬСҮМБЭР ХӨТӨЛБӨР

ДЭД БҮТЭЦ БҮРЭН ХӨГЖСӨН Говьсүмбэр Аймаг-т ШИЛЖИН ИРЖ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛБАЛ ДАРААХ ТАТВАРЫН БОДЛОГООР ДЭМЖИНЭ. ------------------------------------------------------------- Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг болон бусад аймаг, суманд шинээр...

ӨНӨӨДРИЙН ОНЦЛОХ АСУУЛТЫН БУЛАН: -#Ибаримтад бүртгэгдсэн мэдээллээ хэрхэн солих вэ❓ -Дансны мэдээллээ яаж засах...

ӨНӨӨДРИЙН ОНЦЛОХ АСУУЛТ БУЛАНГААРАА ИБАРИМТЫН СИСТЕМИЙН БҮРТГЭЛЭЭ ХЭРХЭН ЗАСАХ, ЗАСАХДАА ЮУГ АНХААРАХ ТАЛААР ИРГЭНД ӨГСӨН ЗӨВӨЛГӨӨГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

Албан татвараас чөлөөлөх орлого

Албан татвараас чөлөөлөх орлого 22.1.Дараах орлогыг албан татвараас чөлөөлнө: 22.1.1.хууль тогтоомжид тусгайлан заасны дагуу олгож байгаа тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, үзүүлж байгаа хөнгөлөлт, нөхөн олговор болон...

Албан татварын хөнгөлөлт

Албан татварын хөнгөлөлт 23.1.Албан татвар төлөгчийн энэ хуулийн 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7-д заасан орлогод ногдуулах жилийн албан татварт дараах хэмжээгээр албан татварын хөнгөлөлт...

Албан татварын буцаан олголт

Албан татварын буцаан олголт 28.1.Албан татвар төлөгч, суутган төлөгчийн энэ хуулийн 27.1, 27.2, 27.4, 27.5, 27.6-д заасны дагуу хүргүүлсэн тайлангаар албан татварын илүү, дутуу...

“САР НЭЭХ” ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМААР ГАРГАДАГ БОЛЛОО

Цахим төлбөрийн баримт нь төлбөрийн анхан шатны баримт бөгөөд бизнес эрхлэгч хувь хүн, хуулийн этгээд бүр Нэмэгдсэн өртгийн албан төлөгчөөр бүртгэгдсэн эсэхээс үл хамааран...

ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН МЭДЭЭ

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД