Үндсэн үйл ажиллагааны ил тод байдал

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ 110 УТСЫГ АЖИЛЛУУЛЖ БАЙНА

Авлигатай тэмцэх газраас гомдол, мэдээлэл хүлээн авах 110 дугаарын утсыг ажиллуулж байна. Та бүхний мэдээллийг ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 цагийн хооронд үнэ төлбөргүй 110...

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ АЖИЛЛАЛАА.

АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХҮСЭЛТИЙН ДАГУУ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ" болон НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН СУРГАЛТЫГ ТАТВАРЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ Э.ШИНЭЖАВХЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ...

2019 оны урсгал төсвийн хуваарь

Говьсүмбэр 2019 төсвийн хуваарт

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД