Цаг үе, үйл явдал

Төрийн сангийн удирдлагын цахим систем /төлбөр тооцооны портал/ ТУНС-тэй холбогдох ажил хийгдэж байна.

Төрийн сангийн Удирлагын цахим систем /Төлбөр тооцооны Портал/-ийг ТУНС-тэй холбон 2023.01.01-ээс нэвтрүүлэлтийг хийж байгаа бөгөөд энэ үйл ажиллагаатай холбоотойгоор Татвар төлөгчийн ТУНС-ийн бүртгэл, дансны...

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээ

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 10 дугаар тогтоолоор орон нутагт мөрдөгдөх үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг тогтоосон.ҮЛ ХӨДЛӨХ ИТХ ТОГТООЛ...

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ТАСГИЙН ДАРГЫН СУЛ ОРОН ТОО ЗАРЛАГДЛАА

Тус хэлтсийн захиргаа хуулийн тасгийн сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2022.10.24-2022.10.25-ны өдрүүдэд цахимааар хийгдэж, 2022.11.01-ний өдөр сонгон шалгаруулалт явагдах тул сонирхсон иргэдийг сул орон тооны...

2022 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

2022,03 улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

2022 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

2022,02 өргөдөл гомдлын тайлан011930

Тоон гарын үсэг, түүнийг хэрхэн авах вэ?

“Тоон гарын үсэг” нь цахим баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, өөрчлөхөөс хамгаалах зорилгоор криптограф хувиргалтад оруулж үүсгэсэн цахим гарын үсгийн төрөл юм. Та шинээр тоон гарын...

Татвар төлөгчийн бүртгэлээс хэрхэн хасуулах вэ?

Татвар төлөгчийг дараахь тохилдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд: Хуулийн этгээд татан буугдсан Хуулийн этгээд дампуурсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД