Өдөр бүрийн архив: 2019-11-06

ТАТВАРЫН ШИНЭ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦОНО УУ.

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд Татварын ерөнхий газраас татвар төлөгчийн харилцааг зохицуулах (гадагшаа чиглэлтэй) 35 журмыг олон нийтээр хэлэлцүүлэхэд бэлэн боллоо....

Хэлтсийн албан хаагчид цайны цагаараа төрийн үйлчилгээг хүргэж байна.

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн хүрээнд Төрийн үйлчилгээг иргэдэд илүү ойр, хүртээмжтэй хүргэх үүднээс 2019 оны 01 дүгээр сараас эхлэн тус хэлтэс "ЦАЙНЫ ЦАГ”...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД