Өдөр бүрийн архив: 2019-11-11

Боржигон чуулга дээр ажиллаа.

Өнөөдөр 10:00-12:30 цагийн хооронд Боржигон чуулга нээр дээр ажиллаа.

ТАТВАРЫН ШИНЭ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ УРЬЖ БАЙНА.

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд татвар төлөгчийн харилцааг зохицуулах журмын хэлэлцүүлэг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14, 15-ны өдрүүдэд татварын хэлтсийн сургалтын тамхимд болох...

Урилга

Урилга

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД