Өдөр бүрийн архив: 2020-02-10

Видео хичээлийн хуваарь

Татварын шинэ хууль, журам, маягтуудын өөрчлөлт, тайлагнах, төлөх талаар үе шаттайгаар видео хичээл бэлтгэн #МонголынТатварынАлба хуудсаар хүргэж байгаа болно. Татвар төлөгч Та бүхэн асуулт, санал, хүсэлтээ...

та хуулийн хугацаандаа тайлангаа илгээнэ үү.

НӨАТ-ын 1-р сарын тайланг 2-р сарын 10-ны дотор, ААНОАТ-ын IV улирлын тайланг 2-р сарын 10-ны дотор, ХХОАТ-ын /хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн материал/ тайланг  2-р сарын 15-ны...

Тайлант хугацаа дуусахад 14 цаг үлдлээ

НӨАТ-ын 1-р сарын тайланг 2-р сарын 10-ны дотор, ААНОАТ-ын IV улирлын тайланг 2-р сарын 10-ны дотор тайлагнаж, татварын тооцоогоо хийнэ үү. https://e-tax.mta.mn/portal

тайлан хүлээж авах сүүлийн өдөр

НӨАТ-ын 1-р сарын тайланг 2-р сарын 10-ны дотор, ААНОАТ-ын IV улирлын тайланг 2-р сарын 10-ны дотор тайлагнаж, татварын тооцоогоо хийнэ үү. https://e-tax.mta.mn/portal 

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД