Өдөр бүрийн архив: 2020-10-12

ТЕГ-с зохион байгуулсан сургалтанд аймгийн татварын хэлтсийн алба хаагчид хамрагдлаа.

2020 оны 10 дугаар сарын 08-09-ны өдрүүдэд Татварын ерөнхий газарт ,  ТЕХ, ААНОАТ-ын  тухай хууль, ХХОАТ-ын  тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйлүүд, татварын өр барагдуулах...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД