Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт/заавар видео/

0
17190
Монголын татварын алба хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн материалыг 100 хувь цахимаар хүлээн авч байна.
Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан гаргаж, сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх материалаа хэрхэн хавсгаргах талаарх заавар.
Та ганцхан төлбөрийн баримтын дугаараа л мэдэж байхад бусдыг систем өөрөө татна.