Төрийн сангийн удирдлагын цахим систем /төлбөр тооцооны портал/ ТУНС-тэй холбогдох ажил хийгдэж байна.

0
1010

Төрийн сангийн Удирлагын цахим систем /Төлбөр тооцооны Портал/-ийг ТУНС-тэй холбон 2023.01.01-ээс нэвтрүүлэлтийг хийж байгаа бөгөөд энэ үйл ажиллагаатай холбоотойгоор Татвар төлөгчийн ТУНС-ийн бүртгэл, дансны мэдээлэлд суурилсан төлбөр тооцоо хийгдэх тул татвар төлөгч ТА “Дансны мэдээлэл”-ээ ETAX системд бүртгэх заавартай танилцаж, дансны мэдээллээ оруулна уу.