Нэг Нэг баг-нэг зүрх” өдөрлөгт оролцлоо Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил болгосонтой холбогдуулан Сүмбэр сумын 1 дүгээр багаас “Хүлээж биш-Хүрч үйлчлье” аяныг зохион байгуулж байгаа бөгөөд аяны хаалтын арга хэмжээний өдөрлөгт оролцож иргэдэд нэг цэгээс төрийн үйлчилгээг хүргэн ажиллалаа.

0
138