Согтууруулах ундаа, тамхины жижиглэн болон бөөний худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа.

0
247

Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа, тамхины жижиглэн болон бөөний худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Онцгой албан татварын тухай хууль,Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулан, зөрчил илэрсэн тохиолдолд холбогдох хуулийн хүрээнд шийдвэрлэн ажиллаж байна.

 

Total Page Visits: 33 - Today Page Visits: 4