Сарын мэдээ

Оны эхний 9 сарын байдлаар татварын албаны цахим системээс тус аймгийн 1349 хувь хүн,...

2022 оны эхний 9 сарын байдлаар тус аймгийн харьяат 161 аж ахуйн нэгж, 1188 иргэн буюу нийт 1349 хувь хүн хуулийн этгээд татварын албаны...

2022 оны 9 сарын үйл ажиллагааны тайлан

ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН

2022 оны 8 сарын үйл ажиллагааны тайлан

ТАТВАРЫН-ХЭЛТСИЙН-2022-ОНЫ-08-Р-САРЫН-ҮЙЛ-АЖИЛЛАГААНЫ-ТАЙЛАН

2022 оны 7 сарын үйл ажиллагааны тайлан

ТАТВАРЫН-ХЭЛТСИЙН-2022-ОНЫ-07-Р-САРЫН-ҮЙЛ-АЖИЛЛАГААНЫ-ТАЙЛАН2

АЙМГИЙН ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ-дийн шагналыг гардуулав.

Монгол Улсын Үндсэн хууль болон татварын хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгээр биелүүлэн, татварын тайлангаа тухай бүр хугацаанд нь шударгаар тайлагнаж, ногдсон албан татвараа...

ААНОАТ-ын жилийн эцсийн тайлангаа тайлагнаж, татварын тооцоогоо хийнэ үү

Өмнөх татварын жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг ба түүнээс дээш бол уг албан татвар төлөгч тухайн татварын жилийн улирлын татварын...

Говьсүмбэр аймгийн Татварын хэлтсийн 2021 оны 04 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан

ТАТВАРЫН-ХЭЛТСИЙН-04-ДҮГЭЭР-САРЫН-ҮЙЛ-АЖИЛЛАГААНЫ-ТАЙЛАН-1

Говьсүмбэр аймгийн Татварын хэлтсийн 2021 оны 03 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан

ТАТВАРЫН-ХЭЛТСИЙН-03-ДУГААР-САРЫН-ҮЙЛ-АЖИЛЛАГААНЫ-ТАЙЛАН-1

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД