Сарын мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн Татварын хэлтсийн 2021 оны 04 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан

ТАТВАРЫН-ХЭЛТСИЙН-04-ДҮГЭЭР-САРЫН-ҮЙЛ-АЖИЛЛАГААНЫ-ТАЙЛАН-1

Говьсүмбэр аймгийн Татварын хэлтсийн 2021 оны 03 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан

ТАТВАРЫН-ХЭЛТСИЙН-03-ДУГААР-САРЫН-ҮЙЛ-АЖИЛЛАГААНЫ-ТАЙЛАН-1

Албан хаагчдыг сургалтад хамрууллаа

Тус байгууллагын  Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө, Сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд хийхээр тусгагдсан арга хэмжээний биелэлтийг ханган...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД