Хүний нөөцийн ил тод байдал

Албан хаагчдын ажиллах нөхөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу...

Албан хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, чийрэгжүүлэх зорилгоор мөн түүнчлэн Албан хаагчдын ажиллах нөхөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 20023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу албан...

Татварын Ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд орон нутгийн татварын албаны ажилтануудын чадавхийг нэмэгдүүлэх...

Татварын ерөнхий газрын даргын баталсан "ТАТВАРЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ, АЛБАДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙГЭЭР ХАНГАХ УДИРДАМЖ"-ийн хүрээнд 2023 оны 10 дугаар сарын...

Авлигад үгүй гэж хэлье.

Хөгжил дэвшил, сайн сайхан бүхний төлөө иргэн бүрийн оролцоо чухал бөгөөд өнөөдөр хийсэн зөв үйлдэл тань ирээдүйд ирэх мянга мянган боломжийн эхлэл юм. Авлига, ашиг...

Авилгын эсрэг НЭГДЭЕ АЯН-д тус хэлтэс нэгдлээ

Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аяныг эхлүүллээ Энэ онд НҮБ-аас Авлигын эсрэг конвенц батлагдсаны 20 жилийн ойг тохиолдуулан “Дэлхий нийтээрээ авлигын эсрэг нэгдье” уриалгыг...

Монголын Татварын албаны удирдах ажилтны сургалт-зөвлөгөөн 4 дүгээр сарын 6, 7-ны өдрүүдэд цахимаар...

Энэ жилийн хувьд хамтран ажилладаг төрийн бусад байгууллагатай мэдээлэл солилцоо, хамтын ажиллагаагаа сайжруулах, хамтран хууль хэрэгжүүлэх ажиллагаагаа нэгтгэх зорилгоор Монгол Улсын Төрийн албаны Зөвлөл...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД