Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээ

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 10 дугаар тогтоолоор орон нутагт мөрдөгдөх үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг тогтоосон.ҮЛ ХӨДЛӨХ ИТХ ТОГТООЛ...

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ТАСГИЙН ДАРГЫН СУЛ ОРОН ТОО ЗАРЛАГДЛАА

Тус хэлтсийн захиргаа хуулийн тасгийн сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2022.10.24-2022.10.25-ны өдрүүдэд цахимааар хийгдэж, 2022.11.01-ний өдөр сонгон шалгаруулалт явагдах тул сонирхсон иргэдийг сул орон тооны...

Татварын албаны үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Татварын албаны үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл санааны судалгаа

Татварын хэлтсийн 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөө

татварын хэлтэс 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөө

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД