Батлагдсан төсөв

2024 оны Батлагдсан төсөв

Говьсүмбэр 2024 БТ (1)

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2023-04-19 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Урсгал засвар хийх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: ГСАТХ/202304010 ...

Тендерийн урилга

https://user.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1680787725018

2023 оны батлагдсан төсөв

https://shilendans.gov.mn/organization/18342?rfor=13330&rf=1894&rm=1

2022 оны төсвийн хуваарьт орсон өөрчлөлт 2022.10.10

Говьсүмбэр ТХ төсвийн хуваарь 10-10

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД