Мэдээлэл, зөвлөгөө

Төрийн сангийн удирдлагын цахим систем /төлбөр тооцооны портал/ ТУНС-тэй холбогдох ажил хийгдэж байна.

Төрийн сангийн Удирлагын цахим систем /Төлбөр тооцооны Портал/-ийг ТУНС-тэй холбон 2023.01.01-ээс нэвтрүүлэлтийг хийж байгаа бөгөөд энэ үйл ажиллагаатай холбоотойгоор Татвар төлөгчийн ТУНС-ийн бүртгэл, дансны...

Тоон гарын үсэг, түүнийг хэрхэн авах вэ?

“Тоон гарын үсэг” нь цахим баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, өөрчлөхөөс хамгаалах зорилгоор криптограф хувиргалтад оруулж үүсгэсэн цахим гарын үсгийн төрөл юм. Та шинээр тоон гарын...

Татвар төлөгчийн бүртгэлээс хэрхэн хасуулах вэ?

Татвар төлөгчийг дараахь тохилдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд: Хуулийн этгээд татан буугдсан Хуулийн этгээд дампуурсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай...

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд татвар төлөгчөөр хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд нь бүртгэх байгууллагаас гэрчилгээ авснаас хойш ажлын 14 өдрийн дотор харъяалагдах татварын албанд ТБ-01, ТБ-02 маягтыг бөглөж татвар төлөгчөөр бүртгүүлнэ....

Татварын албаны хуульчид зөвлөж байна-1

татварын албаны хуульчид зөвлөж байна

Татвар төлөгч та татварын хялбаршуулсан горим сонгох хүсэлтээ 2022.09.30-ны өдрийн дотор цахимаар илгээх боломжтой

Татвар төлөгч аж ахуйн нэгжүүд  #татварын_хялбаршуулсан_горим сонгож энгийн бүртгэлээр тайлангаа гаргаж, татвараа төлөх бол 2022.09.30-ны өдрийн дотор нэвтрэлтийн нэгдсэн систем http://etax.mta.mn -р хүсэлтээ харьяа...

Малын тоо толгойн албан татвар төлөх хагас жилийн хуулийн хугацаа 7-р сарын 15

Малын тоо толгойн албан татварын хууль 2020 оны 11 дүгээр сарын 13 -нд Улсын их хурлаар батлагдаж, 2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс улс...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД