Мэдээлэл, зөвлөгөө

Аж ахуйн нэгжүүдийн нягтлан бодогч, үүсгэн байгуулагч та бүхэн #Хялбаршуулсан_горим ашиглах хүсэлтээ 9.30-наас өмнө...

Аж ахуйн нэгжүүдийн нягтлан бодогч, үүсгэн байгуулагч та бүхэн #Хялбаршуулсан_горим ашиглах хүсэлтээ 9.30-наас өмнө амжиж гаргаарай. Хэн хүсэлт гаргах боломжтой вэ ✅ Жилийн борлуулалтын орлого 50...

НЭЭЛТТЭЙ ГОВЬСҮМБЭР ХӨТӨЛБӨР

ДЭД БҮТЭЦ БҮРЭН ХӨГЖСӨН Говьсүмбэр Аймаг-т ШИЛЖИН ИРЖ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛБАЛ ДАРААХ ТАТВАРЫН БОДЛОГООР ДЭМЖИНЭ. ------------------------------------------------------------- Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг болон бусад аймаг, суманд шинээр...

ӨНӨӨДРИЙН ОНЦЛОХ АСУУЛТЫН БУЛАН: -#Ибаримтад бүртгэгдсэн мэдээллээ хэрхэн солих вэ❓ -Дансны мэдээллээ яаж засах...

ӨНӨӨДРИЙН ОНЦЛОХ АСУУЛТ БУЛАНГААРАА ИБАРИМТЫН СИСТЕМИЙН БҮРТГЭЛЭЭ ХЭРХЭН ЗАСАХ, ЗАСАХДАА ЮУГ АНХААРАХ ТАЛААР ИРГЭНД ӨГСӨН ЗӨВӨЛГӨӨГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

“ТООДОЙХҮҮГИЙН АЯЛАЛ” ТАТВАРЫН ЦАХИМ КОНТЕНТИЙН УРАЛДААН ЗАРЛАЛАА

Жил бүр уламжлал болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг Татвар төлөгчдийн өдрүүдийн хүрээнд татварын хууль тогтоомжийг сурталчлах, ирээдүйн татвар төлөгчдийн татвар төлөх нийгмийн сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, тварын нийгэм...

“Хариуцлагатай татвар төлөгч” эссэ бичлэгийн уралдаан ЗАРЛАЛАА

Жил бүр уламжлал болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг Татвар төлөгчдийн өдрүүдийн хүрээнд татварын хууль тогтоомжийг олон нийтэд хамтран сурталчлах, татвар төлөгчдийн татвар төлөх сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, татварын...

Албан татвараас чөлөөлөх орлого

Албан татвараас чөлөөлөх орлого 22.1.Дараах орлогыг албан татвараас чөлөөлнө: 22.1.1.хууль тогтоомжид тусгайлан заасны дагуу олгож байгаа тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, үзүүлж байгаа хөнгөлөлт, нөхөн олговор болон...

Албан татварын хөнгөлөлт

Албан татварын хөнгөлөлт 23.1.Албан татвар төлөгчийн энэ хуулийн 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7-д заасан орлогод ногдуулах жилийн албан татварт дараах хэмжээгээр албан татварын хөнгөлөлт...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД