Үндсэн үйл ажиллагааны ил тод байдал

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээ

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 10 дугаар тогтоолоор орон нутагт мөрдөгдөх үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг тогтоосон.ҮЛ ХӨДЛӨХ ИТХ ТОГТООЛ...

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ТАСГИЙН ДАРГЫН СУЛ ОРОН ТОО ЗАРЛАГДЛАА

Тус хэлтсийн захиргаа хуулийн тасгийн сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2022.10.24-2022.10.25-ны өдрүүдэд цахимааар хийгдэж, 2022.11.01-ний өдөр сонгон шалгаруулалт явагдах тул сонирхсон иргэдийг сул орон тооны...

2022 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

2022,03 улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

2022 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

2022,02 өргөдөл гомдлын тайлан011930

Татварын албаны үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Татварын албаны үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл санааны судалгаа

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД