Цаг үе, үйл явдал

Албан хаагчдын ажиллах нөхөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу...

Албан хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, чийрэгжүүлэх зорилгоор мөн түүнчлэн Албан хаагчдын ажиллах нөхөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 20023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу албан...

Татварын Ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд орон нутгийн татварын албаны ажилтануудын чадавхийг нэмэгдүүлэх...

Татварын ерөнхий газрын даргын баталсан "ТАТВАРЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ, АЛБАДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙГЭЭР ХАНГАХ УДИРДАМЖ"-ийн хүрээнд 2023 оны 10 дугаар сарын...

Авлигад үгүй гэж хэлье.

Хөгжил дэвшил, сайн сайхан бүхний төлөө иргэн бүрийн оролцоо чухал бөгөөд өнөөдөр хийсэн зөв үйлдэл тань ирээдүйд ирэх мянга мянган боломжийн эхлэл юм. Авлига, ашиг...

Иргэддээ баярлалаа.

Иргэдэд хялбархан, шимтгэлгүй татвараа төлөх боломж олгох, төр талдаа татвар хураах зардлыг бууруулах зорилгоор 2021 оноос НӨАТ-ын урамшууллын буцаан олголтоосоо хөрөнгийн татвараа төлөх санал...

Бүх нийтийн мод тарих өдөр🌿☘️🍀🌳🌲

Хэлтсийн албан хаагчид "Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдөр"-ийн хүрээнд хуваарьт талбайд 18 мод тарилаа.

Сургалт

Албан хаагчдад хийх сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Говьсүмбэр Насан Туршдаа Суралцахуй-н төвөөс албан хаагчдад 10 сарын 10-ны өдөр "Монгол бичгийн анхан шатны...

Сургалт

Албан хаагчдад хийх сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Говьсүмбэр Насан Туршдаа Суралцахуй-н төвөөс албан хаагчдад 10 сарын 10 нд "Харилцаа хандлага" сургалтыг багш Г.Энхжин зохион байгууллаа.

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД