Цаг үе, үйл явдал

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээ

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 10 дугаар тогтоолоор орон нутагт мөрдөгдөх үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг тогтоосон.ҮЛ ХӨДЛӨХ ИТХ ТОГТООЛ...

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ТАСГИЙН ДАРГЫН СУЛ ОРОН ТОО ЗАРЛАГДЛАА

Тус хэлтсийн захиргаа хуулийн тасгийн сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2022.10.24-2022.10.25-ны өдрүүдэд цахимааар хийгдэж, 2022.11.01-ний өдөр сонгон шалгаруулалт явагдах тул сонирхсон иргэдийг сул орон тооны...

2022 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

2022,03 улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

2022 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

2022,02 өргөдөл гомдлын тайлан011930

Тоон гарын үсэг, түүнийг хэрхэн авах вэ?

“Тоон гарын үсэг” нь цахим баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, өөрчлөхөөс хамгаалах зорилгоор криптограф хувиргалтад оруулж үүсгэсэн цахим гарын үсгийн төрөл юм. Та шинээр тоон гарын...

Татвар төлөгчийн бүртгэлээс хэрхэн хасуулах вэ?

Татвар төлөгчийг дараахь тохилдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд: Хуулийн этгээд татан буугдсан Хуулийн этгээд дампуурсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай...

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд татвар төлөгчөөр хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд нь бүртгэх байгууллагаас гэрчилгээ авснаас хойш ажлын 14 өдрийн дотор харъяалагдах татварын албанд ТБ-01, ТБ-02 маягтыг бөглөж татвар төлөгчөөр бүртгүүлнэ....

Оны эхний 9 сарын байдлаар татварын албаны цахим системээс тус аймгийн 1349 хувь хүн,...

2022 оны эхний 9 сарын байдлаар тус аймгийн харьяат 161 аж ахуйн нэгж, 1188 иргэн буюу нийт 1349 хувь хүн хуулийн этгээд татварын албаны...

Сул орон тооны зар

Татварын хэлтэст нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, татвар, эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, менежмент, сүлжээний инженер, программ хангамж, эрх зүйч зэрэг мэргэжилтэй , төрийн албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийг татвар хураагч, татварын улсын байцаагчийн сул орон тоонд ажиллахыг урьж байна. Утас: 70540010, 70540011

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД