Сар бүрийн архив: May 2019

“Хуулийн зүйл заалтыг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлье” зөвөлгөөнийг зохион байгуулалаа.

Татварын хэлтэс, Прокурорын байгууллагын 2019 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу 2019.05.28-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын газар, Гаалийн салбар, Цэргийн штаб зэрэг байгууллагатай хамтран хуулийн байгууллагууд...

Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн ажилтаны сул орон тоонд дараахь шаардлагыг хангасан иргэдээс сонгон шалгаруулж...

АЖЛЫН ЗАР: Говьсүмбэр аймгийн татварын хэлтсийн Захиргаа эрсдэл статистикийн тасагт хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн ажилтаны сул орон тоонд дараахь шаардлагыг хангасан иргэдээс сонгон шалгаруулж авна....

татвар хураагч ажилд авна.

Говьсүмбэр аймгийн татварын хэлтсийн Татварын орлогын тасагт татвар хураагчийн сул орон тоонд дараахь шаардлагыг хангасан иргэдээс сонгон шалгаруулж авна. Тавигдах шаардлага: 1. Төрийн албаны дэс...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД