Сар бүрийн архив: October 2020

Татварын Ерөнхий газраас Татварын удирдлагын нэгдсэн системийн сургалтыг ажлын байранд хийж байна.

Татварын Ерөнхий газраас Татварын удирдлагын нэгдсэн системийн сургалтыг ажлын байранд хийж байна. Тус сургалтад хэлтсийн бүх албан хаагчид хамрагдаж байгаа бөгөөд татварын албанд нэвтрүүлсэн...

ТЕГ-с зохион байгуулсан сургалтанд аймгийн татварын хэлтсийн алба хаагчид хамрагдлаа.

2020 оны 10 дугаар сарын 08-09-ны өдрүүдэд Татварын ерөнхий газарт ,  ТЕХ, ААНОАТ-ын  тухай хууль, ХХОАТ-ын  тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйлүүд, татварын өр барагдуулах...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД