Сар бүрийн архив: March 2021

Хэлтсийн алба хаагчид ХАСХОМ-н тайланг ТЕГ-т хүргүүлэн ажиллалаа.

-Тус байгууллагын ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий албан хаагчид 2020 оны  мэдүүлгээ  хуулийн хугацаанд буюу 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны дотор ирүүлсэнийг хүлээн авч,...

2019 оны даргын А тушаалууд

tushaal2019.03 tushaal2019.02 tushaal2019.01

2020 оны аудитын дүгнэлт

Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан-2020

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД