Өдөр бүрийн архив: 2021-04-15

Монгол бичгийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулалаа.

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээнд заасны дагуу “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр”-III хэрэгжилтийг ханган байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын Монгол бичгийн мэдлэг, ур чадварыг...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД