Сар бүрийн архив: May 2021

Татварын албаны үйл ажиллагааны чиг үүргийн хэрэгжилтийн уялдаа холбоог сайжруулж, хамтын ажиллагааг үр ашигтай...

Татварын албаны үйл ажиллагааны чиг үүргийн хэрэгжилтийн уялдаа холбоог сайжруулж, хамтын ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах зорилгоор ТББ-дтай “САНАМЖ” бичиг БАТАЛГААЖУУЛАХ үйл ажиллагаа зохион...

ТЕГ-с “Ирээдүйн татвар төлөгч” гар зургийн уралдаан зохион байгууллаа.

Татварын ерөнхий газраас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг "ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ӨДРҮҮД"-н хүрээнд 2021.04.23-2021.04.30-ны өдрүүдэд Ирээдүйн татвар төлөгч гар зургийн уралдааныг зохион байгуулсан ба...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД