Орон сууцны буцаан олголт авах заавар/видео/

0
22492
Монголын татварын алба хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн материалыг 100 хувь цахимаар хүлээн авч байна.
Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан гаргаж, орон сууцны буцаан олголт эдлэх материалаа хэрхэн хавсгаргах талаарх заавар.
Та байр худалдан авсан гэрээ, төлбөрийн баримтын дугаар /2 хувийн татвар төлсөн баримт/, орлого нотлох баримтаа хавсаргахад л болно. Бусдыг нь систем өөрөө татна.