Монгол бичгийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулалаа.

0
222

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээнд заасны дагуу “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр”-III хэрэгжилтийг ханган байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын Монгол бичгийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулан хэлтсийн албан хаагчдыг монгол бичгийн анхан шатны сургалтанд хамруулан ажиллаж байна.

Total Page Visits: 216 - Today Page Visits: 1